logo
 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

     
  Username :
Password :
 
Thay đổi mật khẩu
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG
 

Một trong những yếu tố dẫn đến thành công của Công ty Chứng khoán Bản Việt đó là có một tầm nhìn chiến lược. Ngay từ những ngày đầu tiên thành lập, Công ty đã xác định để phát triển mạnh hoạt động môi giới cần có sự đầu tư thích đáng về cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm. Vì vậy, VCSC luôn là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ - đặc biệt là hoạt động môi giới và phục vụ khách hàng đầu tư.

 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc quản trị sổ cổ đông, ngay từ ngày đầu thành lập, VCSC đã sớm triển khai Dịch vụ Quản lý sổ cổ đông ONLINE dành cho các Tổ chức Phát hành với những nghiệp vụ chính yếu sau:

     - Nghiệp vụ Quản lý “Sổ chứng nhận cổ phần”

     - Nghiệp vụ tư vấn và hỗ trợ các thủ tục hành chính liên quan đến quyền của cổ đông

     - Nghiệp vụ thực hiện quyền cho cổ đông

     - Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất ngay khi có yêu cầu từ Tổ chức phát hành

     - Nghiệp vụ tư vấn và hỗ trợ hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc lưu ký chứng khoán của Tổ chức phát hành

  Thông tin liên hệ :  
   

Phòng Môi giới trong nước HCM :
    - Địa chỉ : 136 Hàm Nghi - Phường Nguyễn Thái Bình - Q.1 - TPHCM
    - Điện thoại : 08.39142380  - 08.39143588 - Ext 206 hoặc 208 
Phòng Môi giới trong nước HN :  
    - Địa chỉ : 109 Trần Hưng Đạo- Q.Hoàn Kiếm – Hà Nội
    - Điện thoại : 04.62626999  - 08.39143588 - Ext 300